Công ty TNHH Giải pháp Công nghệ Đăng Di

Máy chủ chính hãng HPE, Dell, IBM, Lenovo, Supermicro

icon phone

Tư vấn miễn phí (8h00 - 18h00)

0911 002286
×

Công ty TNHH Giải pháp Công nghệ Đăng Di

SuperBlade (tạm dịch là Máy chủ dạng phiến) là hệ thống máy chủ chứa các máy chủ con gọi là các module (Processor Blade). SuperBlade một sáng tạo kế thừa từ nhiều năm kinh nghiệm trong việc thiết kế máy chủ dạng rackmount của Supermicro. Với triết lý kỹ thuật tối ưu hóa của Supermicro, mỗi module SuperBlade (Processor Blade) cung cấp đầy đủ tính năng của một máy chủ thực sự, có thể lên đến 4 CPU, hỗ trợ NVMe, SSD, SATA hoặc SAS. Để bảo vệ cho sự đầu tư của doanh nghiệp, mỗi module SuperBlade có thể dễ dàng nâng cấp trong tương lai.
Để setup được hệ thống SuperBlade, ngoài các Processor Blade Quý khách hàng cần trang bị thùng máy (Enclosure) với các kích thước tiêu chuẩn phù hợp với Processor Blade. Để có thêm thông tin về SuperBlade, Quý khách có thể truy cập website Supermicro.com hoặc liên hệ với bộ phận Kinh doanh của DAZITECH để được tư vấn.

 

Processor Blade (Intel) TwinBlade® and 10-Blade

Processor Blade Enclosure CPU Memory HDD
• SBI-7128RG-X 
   (2x 10GbE)
GPU/Xeon Phi Blade® Dual 1TB DDR4 1x SSD or 2x SATA DOM
• SBI-7128RG-F 
   (1x FDR IB)
GPU/Xeon Phi Blade® Dual 1TB DDR4 1x SSD or 2x SATA DOM
• SBI-7128RG-F2 
   (2x FDR IB)
GPU/Xeon Phi Blade® Dual 1TB DDR4 1x SSD or 2x SATA DOM
• SBI-7228R-T2F2 
   (2x FDR IB)
TwinBlade® 2x Dual 2x 1TB DDR4 Dual 2x 2.5" SATA3
• SBI-7228R-T2F 
   (FDR IB)
TwinBlade® 2x Dual 2x 1TB DDR4 Dual 2x 2.5" SATA3
• SBI-7228R-T2X 
   (10GbE)
TwinBlade® 2x Dual 2x 1TB DDR4 Dual 2x 2.5" SATA3
• SBI-7128R-C6N  Storage Blade Dual 2TB DDR4 3x NVMe + 3x 2.5" SAS3/SATA3
• SBI-7128R-C6  Storage Blade Dual 2TB DDR4 6x 2.5" SAS3/SATA3
• SBI-7147R-S4F  10-Blade 4x Quad 1TB DDR3 4x 2.5" SAS2/SATA
• SBI-7147R-S4X  10-Blade 4x Quad 1TB DDR3 4x 2.5" SAS2/SATA
• SBI-7127R-SH †  10-Blade Dual 512GB DDR3 2x 2.5"
SAS2 / SATA
• SBI-7127R-SH †  10-Blade Dual 512GB DDR3 2x 2.5"
SAS2 / SATA
• SBI-7127R-S6 †  10-Blade Dual 512GB DDR3 6x 2.5"
SAS2 / SATA
• SBI-7127RG3 †  10-Blade Dual 256GB DDR3 1x SATA DOM
• SBI-7127RG-E  10-Blade Dual 256GB DDR3 1x SATA DOM
• SBI-7127RG  10-Blade Dual 256GB DDR3 1x SATA DOM
• SBI-7227R-T2 †  TwinBlade® 2x Dual 2x 256GB DDR3 Dual 2x 2.5" SATA3

* = OfficeBlade®
  † = QDR IB support w/ SBE-710Q/720E Series enclosure and QDR IB mezzanine / Switch

 

Processor Blade (Intel) 14-Blade

Processor Blade Enclosure CPU Memory HDD
• SBI-7428R-C3N  DataCenter Blade 2x Dual 2x 256GB DDR4 3x NVMe or 3x 2.5" SAS3/SATA3
• SBI-7428R-T3N  DataCenter Blade 2x Dual 2x 256GB DDR4 3x NVMe or 3x 2.5" SATA3
• SBI-7428R-C3  DataCenter Blade 2x Dual 2x 256GB DDR4 3x 2.5" SAS3/SATA3
• SBI-7428R-T3  DataCenter Blade 2x Dual 2x 256GB DDR4 3x 2.5" SATA3
• SBI-7427R-SH †  14-Blade Dual
(QPI)
512GB DDR3 (VLP) 1x 2.5"
SAS2 / SATA
• SBI-7427R-S2L †  14-Blade Dual
(QPI)
512GB DDR3 (VLP) 2x 2.5"
SAS2 / SATA
• SBI-7427R-S3    14-Blade Dual
(QPI 8 GT/s)
256GB DDR3 3x 2.5"
SAS2 / SATA
• SBI-7427R-T3    14-Blade Dual
(QPI 8 GT/s)
256GB DDR3 3x 2.5" SATA

 

Processor Blade and TwinBlade (AMD)

Processor Blade Enclosure CPU Memory HDD
• SBA-7222G-T2 †  10-Blade 2x Dual 128GB
DDR3
2x 2.5" SATA
• SBA-7142G-T4 †  10-Blade 4x 256GB
DDR3
4x 2.5" SATA

† = QDR IB support w/ SBE-710Q/720E Series enclosure and QDR IB mezzanine / Switch